Arbeidstilsynet
Nordvest Inspeksjon
Universitetet i Oslo HMS
AB Ph Nederman & Co