Beha Hedo Storkjøkken
Edco Marine
Miele Professional
Termo Storkjøkken  
Marine Equipment
Myhrvold Gruppen